Torsdag 17. januar 2019 kl. 1800

Sted:             Saltstraumen Hotell

Sak 1.            Åpning.

                        Sonelederen ønsket velkommen og ett Godt Nyttår til alle

  1. Lion’s mål ved Kurt Tverli.
  2. Innkalling og saksliste - godkjent
  3. Presentasjon av frammøtte fra L.C. ørnes, L.C. Gildeskål, L.C. Sørfold, L.C. Fauske, L.C. Saltdal og L.C. Bodø/Bodin

Sak 2.            Soneleder-Team

Etter en god diskusjon ble de enighet om å opprette ett sonelederteam.

Vedtak: Bjørn W. Berg og Bjørn H. Hansen ble valgt inn i sonelederteamet sammen med soneleder.

Sak 3.            «Mitt Valg» - V/Børge Os, Fauske Lions Club

I presentasjonen fra Børge Os kom det frem at det er mye nytt fra 1.1.19. En del undersøkelser viser at det kanskje er lite resultater i forhold til økonomisk innsats. Ikke alle er udelt positive til utviklingen med bruken av Mitt Valg. Det er ikke positivt at skolene nå må betale en egenandel for å være med.

Konklusjonen ble at dette må diskuteres mer også i klubbene.

Sak 4         Distriktsguvernør, Inger Petrine Valseth.

DG fortalte kort om sin tid og hvorfor hun er med i Lions. Hun er en stolt Lions. Hun er opptatt av klubbene og medlemmene. Hun er opptatt at vi skal kjenne vår Lions. Hun ønsker at vi bruker Lions nålen synlig også i det daglige. Hun fortalte hvordan hun ble mottatt og gjenkjent som Lions på studietur i utlandet. Lions merket er kjent verden over. Hun har alltid vært engasjert. Tidligere i dag har hun vært på omvisning på Vensmoen i dag. Harald H. hadde vist bilder på DG møtet. Hun ble veldig imponert etter å selv ha vært på besøk. Dette håper hun virkelig at det må bli noe av.

Sak 5.            Ungdomsutveksling Kjell Gylland utgitt på grunn av sykdomsforfall.

Klubbene har mottatt en oversikt over påmeldte/innmeldte for utveksling. Det er fortsatt ledige plasser dersom noen har noen aktuelle kandidater fra vårt område.

Klubbene deler på evt. billettutgifter ved reise.

Sak 6.            Eventuelt

Det er mottatt en hevendelse for å se nærmere på muligheten av å etablere en stiftelse Sjunkhatten folkehøgskole – Lions.

Sak 7.            Avslutning

Sonelederen takket alle for fremmøte og ønsket alle vel hjem. Møtet avsluttet kl. 2115.

Referent

Walter Pedersen