Lions TulipanaksjonTulipanaksjonen i vår klubb har alltid vært svært vellykket, helt siden vi startet med forhåndssalg for noen år siden. Da er det ofte slik at vi blir i beit for buketter til selve aksjonsdagen, da vi har stand på i Rognan sentrum, eller andre steder i kommunen.

 

http://www.lions.no/Vaart-arbeid/Innsamlingsaksjoner/Lions-Tulipanaksjon

Bedriftene i kommunen stiller velvillig opp, og får sine buketter brakt ut til sine ansatte, og så bealer de til vår aksjon. Dette er evært viktig for det videre arbeidet. Vi må nevne at i 2008 kom Rødrussen i Saltdal med forslag om at eventuelt overskudd på deres avissalg, skulle tilfalle Lions Club Saltdal! Det har aldri før hendt, og det vakte stor oppmerksomhet landet rundt.

Klubben kom sågar på omslagsidene til Lions eget magasin LION.

Lions Tulipanaksjon er vår årlige innsamlingsaksjon til inntekt for forebyggende arbeid. Den neste Tulipanaksjonen arrangeres 25. april 2020

12.500 Lionsmedlemmer setter siste lørdag i april hvert år farge på torg og handlegater over hele landet. Omkring 900.000 tulipaner gis bort denne lørdagen som kvittering for bidrag. Det gir mange nyttige millioner kroner til forebyggende arbeid.

Inntektene fra tulipanaksjonen er øremerket rusforebyggende arbeid blant ungdom. De lokale klubbene disponerer om lag halvparten til rusforebyggende tiltak. Resten kommer tilbake til lokalmiljøet gjennom "Det er mitt valg" , et undervisningsopplegg som bedrer klassemiljøet på skolen og styrker det enkelte barns sosiale kompetanse. Barn og unge får trening i å:

    * ta ansvar
    * kommunisere
    * få økt selvtillit
    * ta beslutninger
    * sette seg mål
    
    

SaltenPosten hadde en helside fra dette fine tiltaket. Pengene har klubben seinere vedtatt å gi tilbake til rusfri arrangement for ungdommen i Saltdal våren 2009.